Regels voor het gebruik van parket in combinatie met vloerverwarming (water en elektrisch)

Het leggen van een parket vloer in combinatie met vloerverwarming is heel goed mogelijk en zal uw woning optimaal comfortabel maken.

Bij het leggen van een houten vloer in combinatie met vloerverwarming dient u zich welaan een aantal specifieke regels te houden. De parket garantie is, mits de onderstaande instructies in acht worden genomen, van toepassing op houten vloeren die in combinatie met een vloerverwarmingssysteem worden gelegd.

Bij het niet in acht nemen van onderstaande instructies vervalt echter de parket fabriek garantie.

Hout is een natuurlijk materiaal en kan bij verandering van temperatuur en vochtigheidsgraad gaan werken (krimpen & uitzetten). Het is daarom van groot belang dat het vloerverwarmingssysteem op de juiste wijze wordt bediend. Dit voorkomt dat een houten vloer nadelig wordt beïnvloed.

Speciale voorwaarden en regels voor het leggen van een parket vloer in combinatie met vloerverwarming

 • Bij vloerverwarming met warm water: de dikte van de cementdekvloer / anhydrietvloer die over de verwarmingsbuizen wordt aangebracht, moet ten minste 30 mm zijn.
 • Om het toelaatbare vochtpercentage van de afwerkvloer te bereiken moet ongeacht het seizoen het voorgeschreven stookprotocol worden gevolgd. Voordat de vloerverwarming wordt opgestart moet de afwerkvloer minimaal 28 dagen oud zijn.
 • Het vochtpercentage van de cementdekvloer mag voor het leggen van een houten vloer niet hoger zijn dan 2.0 %. Bij een anhydriet vloer mag dit vochtpercentage niet hoger zijn dan 0,3 %.
 • De houten vloerdelen moeten ten minste 48 uur in gesloten verpakking in het vertrek kunnen acclimatiseren.
 • Schakel de verwarmingsinstallatie twee dagen voor het aanbrengen van de houten vloer uit.
 • Bij het leggen van de vloer mag de kamertemperatuur echter niet onder de 18 graden zijn.
 • Bij het zwevend leggen vloer wordt een geperforeerde onderlaag geadviseerd en bij het verlijmen dient een hiervoor geschikte watervrije lijm te worden toegepast. (Elastisch polymeer) Bij gebruik van vloerverwarming kan de vloer niet gespijkerd worden.
 • Als de houten vloer is gelegd kan de vloerverwarming in bedrijf worden gesteld volgens het voorgeschreven stookprotocol.

Het stookprotocol voor het eerste gebruik

 • De eerste dag stelt u de temperatuur van het ondervloersysteem in op 20 graden Celsius.
 • Vervolgens moet de temperatuur elke 24 uur met maximaal 5 graden worden verhoogd.
 • De systeemtemperatuur mag niet boven de 40 graden komen en de vloertemperatuur mag maximaal 27 graden bedragen. Let op! Ditzelfde geldt ook onder meubels, tapijten en bij verwarmingsbuizen.
 • Deze maximum temperatuur dient u een aantal dagen aan te houden. Om het precieze aantal dagen te berekenen is het belangrijk te weten wat de dikte van uw afwerkvloer is. Is de afwerkvloer 5 cm dik, dan betekent dat dat u 5 dagen lang de maximum temperatuur dient aan te houden. Het aantal dagen is dus gelijk aan het aantal cm dat uw vloer dik is.
 • Bij een gemiddeld vloeroppervlak (± 45-60m2) dient u 5 stuks vloerverwarming verklikkers te plaatsen, verdeeld over het vloeroppervlak. Dit om bij een beroep op de garantie aan te kunnen tonen dat de vloer niet te veel is opgewarmd. Maak voor het plaatsen van de vloer foto’s van de locatie van de verklikkers.
 • Bij het uitschakelen van de installatie moet de procedure in omgekeerde volgorde worden gevolgd.

Advies: om temperatuurschommelingen zoveel mogelijk te voorkomen is het niet aan te raden de thermostaat ‘s avonds laag en ‘s morgens weer hoog te zetten.

 • De totale procedure neemt uiteindelijk ongeveer 14 dagen in beslag. Zorg tijdens deze procedure voor een goede ventilatie in alle vertrekken, zodat het vrijgekomen vocht goed kan worden afgevoerd.
 • De beste conditie voor een houten vloer is een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45% en 65%. Bij een lagere relatieve luchtvochtigheid kan krimp ontstaan en is het gebruik van een luchtbevochtiger vereist. Tegenwoordig in nieuwbouwwoningen met vloerverwarming en ventilatiesysteem zien we dat het vochtgehalte zeer sterk daalt tot zelfs 30% en lager. Hier moet dan altijd bevochtigd worden met een luchtbevochtiger.
 • Ondanks deze maatregelen bestaat er, vooral in de winter, een kleine kans op kiervorming bij gebruik van vloerverwarming.

Beuken, Essen, Maple en Jatoba zijn nerveuze houtsoorten die in combinatie met vloerverwarming worden afgeraden. De parket garantie is niet van toepassing wanneer deze houtsoorten in combinatie met vloerverwarming worden gelegd.

Let op:

 • Een houten vloer mag niet worden aangebracht op vloerverwarmingssystemen die vóór 1990 geïnstalleerd zijn.
 • Deze systemen produceren over het algemeen te hoge temperaturen. Zorg ervoor dat u er zeker van bent dat:
 • uw vloerverwarmingssysteem geschikt is voor het gebruik in combinatie met houten vloeren.
 • Houdt u daarbij rekening met het feit dat het leggen van een parket vloer in combinatie met vloerverwarming enkel mogelijk is bij vloerdelen met een maximale breedte van 26 cm.